fbpx

KKTC Vatandaşı Öğrencilerin Kayıt Kabul Koşulları

Üniversitemizin Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda  lisans programlarına yerleşme hakkı kazanırlar

Sınavda başarı gösteren öğrencilerimiz, kayıt işlemlerini Öğrenci İşleri  Ofisi’nden yapabilirler.

(Kıbrıs Batı Üniversitesi (KIBÜ) Giriş Sinavlari ve Öğrenci Kabul Kayıt Yönetmeliği’ne Göre)

Madde 5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler  belirlenen kontenjanlar çerçevesinde aşağıdaki usüllerden biri ile  KBÜ’ye kabul edilirler.

 • Dört yıllık programlar için KIBÜ tarafından düzenlenen giriş sınavı ile dört yıllık bir programa yerleştirilmiş olmak;
 • İki yıllık programlar KIBÜ griş sınavındaki puanlarına veya ÖSYM puanına göre ön kayıt sistemi ile iki yıllık bir programa yerleştirilmiş olmak;
 • İngilizce orta öğretim sisteminde ilgili dallarda en az 5 GCE O level veya eşdeğer sınavlarda başarılı olup bu tür öğrenciler için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde  bir programa ön kayıt ile yerleştirilmiş olmak;
 • Uluslararası kabul gören (International Becceloria, SAT ve benzeri) sınavlarda, ilgili Fakülte/Yüksek Okul Kurullarının belirleyeceği koşullara göre başarılı olup ve bu tür öğrenciler için belirlenecek kontenjanlar çerçevesinde bir programa ön kayıt ile yerleştirilmiş olmak;
 • KKTC’deki ticaret meslek liselerinin, başvurdukları bölümle ilgili bir bölümden mezun olup bu tür öğrenciler için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde iki yıllık bir programa ön kayıtla yerleştirilmiş olmak;
 • Özel Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarda ilgili programın öğretim elemanlarının değerlendireceği mülakat ve/veya portfolyo  değerlendirmelerinde başarılı olmak;
 • KKTC’deki ticaret meslek liseleri dışındaki  lise ve dengi okullardan  mezun olup bu tür  öğrenciler için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde  iki yıllık bir programa  ön kayıtla yerleştirilmiş olmak.
 1. Kayıt için gerekli belgeler
 1. Öğrenciler kayıtlarını Öğrenci İşleri Müdürlüğünden şahsen yapmalıdırlar.
 1. Herhangi bir programa yerleştirilen öğrenciler program değiştirmek isterse yazılı olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvuru yapabilir. Böylesi başvurular kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilir, ancak burslu yerleştirilen öğrenciler programlarını değiştirirlerse burslarında değişiklik olabilir.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULU

Özel öğrenci Statüsü ile Yaz Okulu’nda ders almak isteyenlere, Kıbrıs Batı Üniversitesi Onlisans, Lisans Elitim-Ogretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmenliği’nin ilgilihükümleri uygulanır.

 

YATAY GEÇİŞ

Lisans programına devam etme hakkına sahip olan öğrenciler, Kıbrıs Batı Üniversitesi’nin 4 Yıllık Lisans Programlarına geçiş için kurallar çerçevesinde başvuru yapabilirler.

 

Kurum içi yatay geçiş başvuran adayların;

 1. Başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı olması,
 2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç önlisans programları için en az bir, yıllık öğretim yapan önlisans programları ile lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,
 3.  Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
 4. Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,00 veya 100 üzerinden 60 olması,
 5. bendindeki başarı şartını sağlayamayan adayların merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması,
 6. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için (İkinci Üniversite kapsamında sınavsız giriş hariç), öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

*Başvuru için formumuzu doldurabilirsiniz https://cwu.edu.tr/tr/kayit-kabul-kosullari

 

Kurum içi yatay geçiş başvuran adayların;

 1. Başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması, lisans programında (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç) en az iki yarıyılı tamamlamış olması,
 2. Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
 3. Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması,
 4. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması,
 5. Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,00 olması,
 6. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

 

Kontenjanlar ve başvuru takvimi

 1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler uyarınca yatay geçiş kontenjanları Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin ve ilgili birimin internet sayfasında başvuru takvimi ile birlikte ilan edilir.
 2. Yatay geçiş kontenjanlarında ilan tarihinden sonra değişiklik veya kontenjanlar arasında aktarma yapılamaz.
 3. Kurum içi yatay geçiş kontenjanı ilgili birim kararı ile belirlenir ve başvuru takvimi ile birlikte ilgili birimin internet sayfasında ilan edilir. Kurum içi kontenjan, her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci genel kontenjanının %15’ ini geçemez.